XXIV. župa „Jana Žižky z Trocnova" v Praze

 

                                                    .

                                                                                                                                                    XXIV. župa „Jana Žižky z Trocnova"                      

.

byla založena v Praze 16. ledna 1949 a čítá pět baráčnických obcí

. 

* OB Praha I a V

* OB Uhříněves

* OB Roztyly

* OB Horní Měcholupy

* OB Nusle-Údolí - do 31.12.2014

                                                                                           .

 

Vítejte na našich stránkách!

 

* Konšelstvo *

 

.

Rychtář XXIV. župy „Jana Žižky z Trocnova"

soused KLÍMA Pavel 

Kontakt: pa.klima@centrum.cz

.

 

Výroční valné hodnotící zasedání XXIV. župy * salónek hospůdky "U Čouků" * ve čtvrtek 21. února 2019 * od 17 hod.

Výroční valné volební zasedání XXIV. župy * rychta OB HM Boloňská * ve čtvrtek 22. února 2018 * od 17 hod.

Kandidátní listina pro činovníky XXIV. župy na volební období 2018-2019
XXIV_KL18.jpg

Výroční valné hodnotící zasedání XXIV. župy * restaurace U Čouků * ve čtvrtek 16. února 2017 * od 18 hod.

VVHZXXIV .png
VVHZ_XXIV .png

Výroční valné volební zasedání XXIV. župy * divadelní sál Všebaráčnické rychty * v sobotu 27. února 2016 * od 10 hod.

VVVZ16XXIV .png
20160227VVVZwebXXIV..jpg
Kandidátní listina pro činovníky XXIV. župy na volební období 2016-2017
 
           
Šafář ZUMPFE Miroslav OB  Praha I a V   *
Rychtář KLÍMA Pavel OB  Praha I a V   *
Místorychtář RÝDL Miloslav OB  Horní Měcholupy   *
Vzdělavatel KLÍMOVÁ Eliška OB  Praha I a V    
Syndik ČOUKA František OB  Horní Měcholupy   *
Panímaminka JEŠUTOVÁ Stanislava OB  Horní  Měcholupy   *
Berní HOLEČKOVÁ Zdena OB  Horní  Měcholupy    *
Slídil PAZDEROVÁ Miluše OB  Praha I a V   *
Slídil SEDLÁČKOVÁ Jitka OB   Roztyly   *
Slídil PODRÁZKÁ Julie OB  Uhříněves   *
Gratulant KOTKOVÁ Renata OB  Horní Měcholupy   *
Ponocný KUBELKA Jiří OB  Horní Měcholupy   *
Praporečník ŠUNDA Václav OB  Horní Měcholupy   *
Dráb JEŠUTA Václav OB  Horní Měcholupy   *
Člen představenstva XXIV. župy SEDLÁČEK Tomáš OB  Roztyly   *
Člen představenstva XXIV. župy   OB     *
Člen představenstva XXIV. župy   OB     *
Člen představenstva XXIV. župy   OB     *
Pantatínek WENZL Milan OB  Horní Měcholupy   *
           
Volební komise
Předseda SEDLÁČEK Tomáš OB  Roztyly   *
  JEŠUTA Václav OB  Horní  Měcholupy   *
  KLÍMOVÁ Eliška  OB  Praha I a V   *
  PODRÁZKÁ Julie OB  Uhříněves   *
  JEŠUTOVÁ Stanislava OB  Horní  Měcholupy    *
Syndik s hlasem poradním VONÁŠKOVÁ Ilona OB  Uhříněves   *
 
Kandidátní listina byla navržena zvolenou komisí a navržení činovníci souhlasí. 
Na zasedání volební komise XXIV. župy, které se konalo ve čtvrtek 18.2.2014 od 17 hod. byla schválena.Tato listina se nachází jediná. Dne     27. února 2016    na výročním valném volebním zasedání XXIV. župy v divadelním sále Všebaráčnické rychty byli navržení činovníci zvoleni.
 
Rychtář XXIV. župy Pavel Klíma                                             Praha 4 – Spořilov                                                         
Syndik XXIV. župy Ilona Vonášková                                    Praha 22 - Uhříněves

 

Výroční valné hodnotící zasedání XXIV. župy divadelní sál Všebaráčnické rychty sobota 24. ledna 2015 12 hod.

20150124VVHZŽUPA.jpg
20140531čestIV..jpg
Činnost XXIV. župy vyžaduje velké úsilí od celého konšelstva a všichni, kteří se podílejí na této bohaté činnosti (zdarma bez nároku na odměnu a ve svém volném čase), zasluhují velké poděkování. Proto na slavnostním zasedání u příležitosti 65. výročí založení XXIV. župy jim budou předána písemná uznání.

Výroční valné volební zasedání XXIV. župy zasedací místnost Všebaráčnické rychty čtvrtek 20. února 2014 17 hod.

Kandidátní listina pro činovníky XXIV. župy na volební období 2014-2015
           
Šafář ZUMPFE Miroslav OB  Praha I a V   *
Rychtář KLÍMA Pavel OB  Praha I a V   *
1.Místorychtář SEDLÁČEK Tomáš OB  Roztyly   *
2.Místorychtář RÝDL Miloslav OB  Horní Měcholupy   *
Vzdělavatel SEDLÁČKOVÁ Jana OB  Uhříněves   *
Rychtář Odboru organizační ČOUKA František OB  Horní Měcholupy   *
Syndik VONÁŠKOVÁ Ilona OB  Uhříněves   *
Panímaminka KLÍMOVÁ Eliška  OB  Praha I a V   *
Berní DUFKOVÁ Vlasta OB  Uhříněves   *
Slídil KOTKOVÁ Renata OB  Horní Měcholupy   *
Slídil SEDLÁČKOVÁ Jitka OB  Roztyly   *
Slídil PODRÁZKÁ Julie OB  Uhříněves   *
Gratulant HOLEČKOVÁ Zdena OB Horní Měcholupy   *
Ponocný KUBELKA Jiří OB  Horní  Měcholupy   *
Praporečník ŠUNDA Václav OB  Horní Měcholupy   *
Dráb JEŠUTA Václav OB  Horní Měcholupy   *
Člen představenstva XXIV. župy PAZDEROVÁ Miluše OB  Praha I a V   *
Člen představenstva XXIV. župy JEŠUTOVÁ Stanislava OB  Horní  Měcholupy    *
Pantatínek WENZL Milan OB  Horní Měcholupy   *
           
Volební komise
Předseda SEDLÁČEK Tomáš OB  Roztyly   *
  JEŠUTA Václav OB  Horní Měcholupy   *
  KLÍMOVÁ Eliška  OB  Praha I a V   *
  PODRÁZKÁ Julie OB  Uhříněves   *
  JEŠUTOVÁ Stanislava OB  Horní Měcholupy    *
Syndik s hlasem poradním VONÁŠKOVÁ Ilona OB  Uhříněves   *
 
Kandidátní listina byla navržena zvolenou komisí a navržení činovníci souhlasí. 
Na zasedání volební komise XXIV. župy, které se konalo ve čtvrtek 16.1.2014 od 17 hod. byla schválena, kromě 2 členů dodatečně dodaných OB Horní Měcholupy za sousedy Rýdla Karla a Kostínka Stanislava, kteří odřekli. Celá schválena v pondělí 17.2.2014 na mimořádném sedění župy. Tato listina se nachází jediná. Dne     20. února 2014    na výročním valném volebním zasedání XXIV. župy v zasedací místnosti Všebaráčnické rychty byli navržení činovníci zvoleni.
 
Rychtář XXIV. župy Pavel Klíma                                             Praha 4 – Spořilov                                                         
Syndik XXIV. župy Ilona Vonášková                                    Praha 22 - Uhříněves
Program VVVZ XXIV. župy sdružených baráčníků "Jana Žižky z Trocnova" v Praze *** návrh
2014 až 2015
2014 až 2015
5ti členná volební komise pro sestavení kandidátní listiny konšelstva XXIV. župy na volební období 2014/2015 se sejde 17.2.2014 v 17 hod. v salonku restaurace "U Čouků"
201402Pozvánkamimořádnážupa.jpg
župní volební komise..jpg
Konšelstvo XXIV. župy "Jana Žižky z Trocnova" v Praze, zvolené na výročním valném volebním zasedání ve čtvrtek 16. února 2012
Pro volební období 2012/2013
.
 

Čestný pantatínek

JELÍNEK Jiří

OB

 Praha I a V

 

 

Šafář 

ZUMPFE Miroslav

OB

 Praha I a V

 

 

Rychtář

KLÍMA Pavel

OB

 Praha I a V

 

 

Místorychtář

SEDLÁČEK Tomáš      

OB

 Roztyly

 

 

Místorychtář

RÝDL Miloslav

OB

 Horní Měcholupy

 

 od února 2013

Vzdělavatelka

SEDLÁČKOVÁ Jana

OB

 Uhříněves

 

 

Rychtář organizační

ČOUKA František

OB

 Horní Měcholupy

 

 od února 2013

Syndik

VONÁŠKOVÁ Ilona

OB

 Uhříněves

 

 

Panímaminka  

KLÍMOVÁ Eliška 

OB

 Praha I a V

 

 

Berní

DUFKOVÁ Vlasta

OB

 Uhříněves

 

 

Slídil

KOTKOVÁ Renata

OB

Horní Měcholupy

 

od února 2013 

Slídil

LAPKOVÁ Eva

OB

 Roztyly

 

 

Slídil

PODRÁZKÁ Julie

OB

 Uhříněves

 

 

Gratulantka

HORÁKOVÁ Markéta

OB

Roztyly

 

do 2012

Gratulantka

HOLEČKOVÁ Zdena

OB

 Horní Měcholupy

 

od února 2013 

Švandymistr

KOSTÍNEK Stanislav 

OB

 Horní Měcholupy

 

od února 2013 

Praporečník

MENCL Zdeněk

OB

Roztyly

 

do 2012

Praporečník

ŠUNDA Václav

OB

 Horní Měcholupy

 

od února 2013

Ponocný

KUBELKA Jiří

OB

 Horní Měcholupy

 

od února 2013

Člen představenstva XXIV. župy

RÝDL Karel

OB

Horní Měcholupy 

 

od února 2013 

Člen představenstva XXIV. župy

PAZDEROVÁ Miluše

OB

Praha I a V

 

od února 2013 

Pantatínek

VLASÁK Jan

OB

Praha I a V

 

do 2012

 Pantatínek

WENZL Milan

OB

 Horní Měcholupy

 

od února 2013 

 

ULM Karel

OB

 Praha I a V

 

 

 

SEDLÁČKOVÁ Jitka

OB

 Roztyly

 

 


Kandidátní listina č. 2 byla navržena zvolenou komisí a navržení činovníci souhlasí. Tato listina se nachází jediná.
Na zasedání volební komise XXIV. župy, které se konalo ve čtvrtek 17.1.2013 od 17 hod., bylo navrženo představenstvo a konšelstvo XXIV. župy pro volební období 2013, všemi členy schváleno.
Dne     21. února 2013     na výročním valném hodnotícím zasedání s doplňujícími volbami XXIV. župy na rychtě OB Horní Měcholupy, byli navržení činovníci zvoleni.
 
Rychtář XXIV. župy Pavel Klíma                                 Praha 4 – Spořilov                                                         
Syndik XXIV. župy Ilona Vonášková                                    Praha 22 - Uhříněves
 
.
divadelní sál

divadelní sál

Delegát Veleobce rychtář soused Ungr provádí volby - jako první slibuje rychtář soused Klíma z OB Prahy I a V, syndik tetička Vonášková z OB Uhříněvsi a berní tetička Dufková z OB Uhříněvsi photo B.K. 2012
.

Delegát Veleobce rychtář soused Ungr provádí volby - jako první slibuje rychtář soused Klíma z OB Prahy I a V, syndik tetička Vonášková z OB Uhříněvsi a berní tetička Dufková z OB Uhříněvsi
.
divadelní sál

divadelní sál

Nově zvolený rychtář soused Pavel Klíma s rychtářským právem - slibují šafář a dráb soused Zumpfe z OB Prahy I a V, vzdělavatelka tetička Jana Sedláčková z OB Uhříněvsi, slídilky účtu tetička Podrázká z OB Uhříněvsi a tetička Eva Lapková z OB Roztyly, tetička gratulantka Markéta Horáková z OB Roztyly a praporečník Zdenek Mecl z OB Roztyly photo B.K. 2012
.

Nově zvolený rychtář soused Pavel Klíma s rychtářským právem - slibují šafář a dráb soused Zumpfe z OB Prahy I a V, vzdělavatelka tetička Jana Sedláčková z OB Uhříněvsi, slídilky účtu tetička Podrázká z OB Uhříněvsi a tetička Eva Lapková z OB Roztyly, tetička gratulantka Markéta Horáková z OB Roztyly a praporečník Zdenek Mecl z OB Roztyly
.

Setkání plzeňských a pražských baráčníků a Sokolů na Kampě v sobotu 11. 4. 2015

20150411KAMPA_průvodkapela.jpg
20150411KAMPA_průvod.jpg
20150411KAMPA_RYCHTA.jpg
ob roztyly vvhz.jpg
OB PRAHA IaV_VVHZ.jpg
VVHZ19HM.jpg
VVHZ_19_UHŘÍNĚVES.jpg
VVHZ_19_XXIV.jpg
VVVZ18HM.jpg
VVVZ18UHŘÍNĚVES.jpg
VVHZXXIV .png
VVHZ_XXIV .png
Zápatí stránek

technický správce internetových stránek tetička Vonášková Ila

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one