XXIV. župa „Jana Žižky z Trocnova" v Praze

 

                                                    .

                                                                                                                                                    XXIV. župa „Jana Žižky z Trocnova"                      

.

byla založena v Praze 16. ledna 1949 a čítá pět baráčnických obcí

. 

* OB Praha I a V

* OB Uhříněves

* OB Roztyly

* OB Horní Měcholupy

* OB Nusle-Údolí - do 31.12.2014

                                                                                           .

 

Vítejte na našich stránkách!

 

Menu

Založení XXIV. župy 

Den 16. ledna 1949 jest velkým mezníkem v dějinách Baráčnictva. V tento den se sešli zástupci Veleobce sdružených obcí baráčníků v rychtě Velké obce Jana Žižky z Trocnova v Praze II, „U Kmentů", se zástupci této Velké obce, kterou zastupoval rychtář Holubovský, místorychtáři Frejka, a Novák, syndik Mašek, berní Jelínek, berní Pohřebního odboru (dále   P. O.)  soused Miňovský, spolu se zástupci 29 Obcí, které měly 3000 členů. Toto sedění zahájil soused rychtář Holubovský, kde ve svém úvodu zdůraznil, že toto sedění se schází již po třetí a vyslovil přání, aby i toto sedění mělo průběh klidný, důstojný a konečný.

Zmínil se o předcházejících jednáních, kdy vlivem některých činitelů nebylo docíleno dohody. Toto sedění se vedlo jiným způsobem. Neřešily se věci odbyté již před 20ti lety. Jednalo se veřejně přede všemi zástupci Obcí, a ne jak bylo dříve zvykem, v omezeném kruhu zástupců.

Rychtářem sousedem Králem a berním P. O. sousedem Pomezným byl přednesen návrh, jak si konšelstvo Veleobce představuje sloučení, zejména v tom směru, že při dnešním sloučení vytvoří tyto Obce z Velké obce, mající sídlo v Praze na pravém břehu Vltavy,  XXIV. župu, ostatní vstoupí do žup Veleobce baráčníků. Tento návrh byl přijat.

Dalším bodem jednání - který se zdál obtížným - bylo převzetí členstva z Velké obce do Pohřebního odboru Veleobce. Po věcné rozpravě a dotazech, které byly vysvětleny a zodpovězeny. Přistoupeno bylo k hlasování. Návrh z Veleobce v celém svém znění byl přijat všemi zástupci 29 Obcí.

Pak si všichni přítomní podali ruce a po 20ti letech si slíbili, že budou pracovati v duchu baráčnických ideí, společně k rozkvětu republiky a Baráčnictva.

Dne 6. března 1949 utvořena byla XXIV. župa Jana Žižky z Trocnova z bývalé Velké obce Baráčníků v Praze. Slavnostní zasedání konané v rychtě Velké obce. Bylo zahájeno uvítáním zástupců Veleobce, rychtáře Krále a místorychtáře Podlipného, delegátů Obcí a hostů, rychtářem Holubovským. Po skončení valného zasedání, ujal se práva rychtářského soused Král, který výstižnými slovy vyzvedl význam jednotné spolupráce a přikročil k hlavnímu bodu jednání: k ustavení XXIV. župy a k volbám konšelstva. Na návrh souseda Miňovského usneseno a schváleno anulovati usnesení artikulu XVII. regulí - majetek bývalé Velké obce předati Veleobci, která veškeré jmění, usnesením svým, věnovala nové XXIV. župě.

Volby konané aklamací z pléna 117 platnými hlasy, vyzněly v krásném a opravdu sousedském duchu. Úřady župy obsazeny zasloužilými a opravdovými Baráčníky, kteří složili slib na rychtářské právo souseda Krále. Pantatínkem se stal soused Štětka z OB Karlův Týn, rychtářem soused Holubovský OB Staré hradby, Místorychtáři soused Frejka OB Nusle a soused Novák OB Záběhlice, berním soused Jelínek OB Strašnice, vzdělavatelem soused Laube OB Pod Vítkovem, slídilem soused Soukup OB Praha I. a V. šafářkou tetička Rohaticová OB Ruzyň, Konšelé rychtáři Obcí XXIV. župy, náhradníci syndikové Obcí XXIV. župy.

Obce XXIV. župy se vyzývají, aby do měsíce svolaly mimořádné valné zasedání za účelem změny názvu Obce a obecních regulí. V závěru proneseny zdravice k společné práci a oznámeno, že I. seznamovací večer bude se konati 19. března 1949 v sále rychty Veleobce v Praze III. Zasedání ukončeno písní „Dej nám Pán Bůh zdraví….. a poklepem práva s přáním zdaru v budoucnosti.

Sepsal Pavel Klíma

Rychtář XXIV. župy3

Založení XXIV. župy 

Den 16. ledna 1949 jest velkým mezníkem v dějinách Baráčnictva. V tento den se sešli zástupci Veleobce sdružených obcí baráčníků v rychtě Velké obce Jana Žižky z Trocnova v Praze II, „U Kmentů", se zástupci této Velké obce, kterou zastupoval rychtář Holubovský, místorychtáři Frejka, a Novák, syndik Mašek, berní Jelínek, berní Pohřebního odboru (dále   P. O.)  soused Miňovský, spolu se zástupci 29 Obcí, které měly 3000 členů. Toto sedění zahájil soused rychtář Holubovský, kde ve svém úvodu zdůraznil, že toto sedění se schází již po třetí a vyslovil přání, aby i toto sedění mělo průběh klidný, důstojný a konečný.

Zmínil se o předcházejících jednáních, kdy vlivem některých činitelů nebylo docíleno dohody. Toto sedění se vedlo jiným způsobem. Neřešily se věci odbyté již před 20ti lety. Jednalo se veřejně přede všemi zástupci Obcí, a ne jak bylo dříve zvykem, v omezeném kruhu zástupců.

Rychtářem sousedem Králem a berním P. O. sousedem Pomezným byl přednesen návrh, jak si konšelstvo Veleobce představuje sloučení, zejména v tom směru, že při dnešním sloučení vytvoří tyto Obce z Velké obce, mající sídlo v Praze na pravém břehu Vltavy,  XXIV. župu, ostatní vstoupí do žup Veleobce baráčníků. Tento návrh byl přijat.

Dalším bodem jednání - který se zdál obtížným - bylo převzetí členstva z Velké obce do Pohřebního odboru Veleobce. Po věcné rozpravě a dotazech, které byly vysvětleny a zodpovězeny. Přistoupeno bylo k hlasování. Návrh z Veleobce v celém svém znění byl přijat všemi zástupci 29 Obcí.

Pak si všichni přítomní podali ruce a po 20ti letech si slíbili, že budou pracovati v duchu baráčnických ideí, společně k rozkvětu republiky a Baráčnictva.

Dne 6. března 1949 utvořena byla XXIV. župa Jana Žižky z Trocnova z bývalé Velké obce Baráčníků v Praze. Slavnostní zasedání konané v rychtě Velké obce. Bylo zahájeno uvítáním zástupců Veleobce, rychtáře Krále a místorychtáře Podlipného, delegátů Obcí a hostů, rychtářem Holubovským. Po skončení valného zasedání, ujal se práva rychtářského soused Král, který výstižnými slovy vyzvedl význam jednotné spolupráce a přikročil k hlavnímu bodu jednání: k ustavení XXIV. župy a k volbám konšelstva. Na návrh souseda Miňovského usneseno a schváleno anulovati usnesení artikulu XVII. regulí - majetek bývalé Velké obce předati Veleobci, která veškeré jmění, usnesením svým, věnovala nové XXIV. župě.

Volby konané aklamací z pléna 117 platnými hlasy, vyzněly v krásném a opravdu sousedském duchu. Úřady župy obsazeny zasloužilými a opravdovými Baráčníky, kteří složili slib na rychtářské právo souseda Krále. Pantatínkem se stal soused Štětka z OB Karlův Týn, rychtářem soused Holubovský OB Staré hradby, Místorychtáři soused Frejka OB Nusle a soused Novák OB Záběhlice, berním soused Jelínek OB Strašnice, vzdělavatelem soused Laube OB Pod Vítkovem, slídilem soused Soukup OB Praha I. a V. šafářkou tetička Rohaticová OB Ruzyň, Konšelé rychtáři Obcí XXIV. župy, náhradníci syndikové Obcí XXIV. župy.

Obce XXIV. župy se vyzývají, aby do měsíce svolaly mimořádné valné zasedání za účelem změny názvu Obce a obecních regulí. V závěru proneseny zdravice k společné práci a oznámeno, že I. seznamovací večer bude se konati 19. března 1949 v sále rychty Veleobce v Praze III. Zasedání ukončeno písní „Dej nám Pán Bůh zdraví….. a poklepem práva s přáním zdaru v budoucnosti.

Sepsal Pavel Klíma

Rychtář XXIV. župy

Setkání plzeňských a pražských baráčníků a Sokolů na Kampě v sobotu 11. 4. 2015

20150411KAMPA_průvodkapela.jpg
20150411KAMPA_průvod.jpg
20150411KAMPA_RYCHTA.jpg
ob roztyly vvhz.jpg
OB PRAHA IaV_VVHZ.jpg
VVHZ19HM.jpg
VVHZ_19_UHŘÍNĚVES.jpg
VVHZ_19_XXIV.jpg
VVVZ18HM.jpg
VVVZ18UHŘÍNĚVES.jpg
VVHZXXIV .png
VVHZ_XXIV .png
Zápatí stránek

technický správce internetových stránek tetička Vonášková Ila

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one